Kulukorvaukset ja verotus

Kulukorvaukset ja verotus

Verovapaiden kulukorvausten määrät vuonna 2016

Verohallitus vahvistaa vuosittain verovapaasti maksettavien kulukorvausten ja päivärahojen määrän. Vuonna 2016 korvaus on oman auton käytöstä 43 senttiä kilometriltä. Kotimaan päivärahat ovat vuonna 2016 seuraavat: Osapäiväraha on 19 euroa ja kokopäiväraha on 40 euroa. Ateriakorvauksen hinta on 10,00 euroa.

Kulukorvausten maksamisesta sopiminen

Kulukorvausten maksamisperusteista on hyvä sopia pelaajasopimuksessa. Pelaaja ja seura voivat pelaajasuhteen aikana myös sopia kulukorvausten maksamisesta samoin kuin päivärahojen maksamisesta.

On tärkeää muistaa, että pelaaja ja seura eivät voi sopia verottajan eduista. Tämän vuoksi lähtökohta on, että maksettujen korvausten tulee täyttää verovapaiden korvausten maksuedellytykset riippumatta siitä, mitä pelaaja ja seura ovat pelaajasopimuksessa sopineet. Toisin sanoen, säädösten vastaisen maksumenettelyn kohteeksi joutuu aina seura tai pelaaja, joskus kumpikin.

Milloin verovapaita kilometrikorvauksia voidaan maksaa?

Urheilusta saadut rahanarvoiset maksut ovat aina ennakonpidätyksen alaisia, ellei kyse ole verovapaiden kilometrikorvausten tai päivärahojen maksusta

Ne pelaajat, jotka ovat työsuhteessa seuraan, voivat saada kilometrikorvauksia vain työmatkojen osalta. Tällöin kilometrikorvauksia ei voida maksaa kodin ja harjoituskeskuksen tai kodin ja ottelupaikan välisiltä matkoilta

Jos pelaaja on työsuhteessa seuraan ja hänellä harjoituksiin tai peliin mennessä tai tullessa ei ole käytettävissä julkista kulkuneuvoa tai jos odotusaika meno-paluumatkalle on yli kaksi tuntia tai jos julkista kulkuneuvoa ei ole käytössä ja kävelymatka on yli kolme kilometriä, matkakulut kodin ja työpaikan välillä voidaan vaatia vähennettäväksi verotuksessa, mutta niistä ei silti voi maksaa verovapaita kilometrikorvauksia.

Pelaaja on työsuhteessa seuraan, jos hän saa seuralta palkkaa (palkka, piste- tai bonusrahat). Jos pelaajalle maksetaan vain todelliset kulukorvaukset, työsuhdetta ei pääsääntöisesti synny.

Jos pelaaja ei ole työsuhteessa seuraan, voidaan hänelle maksaa kulukorvauksia. Kulukorvausten määrä ei saa ylittää edellä mainittuja määriä.

Matkalasku

Jos kulukorvauksia maksetaan, on niistä aina sitä ennen tehtävä matkalasku. Matkalaskusta on ilmettävä: matkan tarkoitus, kohde, matkareitti, matkustamistapa, matkan alkamisajankohta, matkan päättymisajankohta, kilometrimäärä ja kilometrin yksikköhinta 43 senttiä/km. Matkalasku on allekirjoitettava ja toimitettava maksun maksajalle ennen maksua. Muista ottaa itsellesi kopio kaikista matkalaskuista.

On hyvä muistaa, että pelaajasopimuksessa ei voida sopia siitä, että esimerkiksi pisterahat maksetaan kulukorvauksina. Tämä johtuu siitä, ettei ottelun lopputulos voi ratkaista sitä, kuinka paljon kuluja tulee korvattavaksi. Mikäli näin tehdään on kyse ennakonpidätyslain kiertämisestä ja maksetut maksut voidaan määrätä ennakonpidätyksen alaiseksi tuloksi.

Harjoitus- ja välinekulut

Kulukorvauksia voidaan maksaa myös urheiluväline- ja harjoittelukustannuksista. Näiden on liityttävä jalkapalloilijan työhön. Tällöin on esitettävä kuitti maksuista ja se on liitettävä kulukorvauslaskuun.

On hyvä muistaa, että maksetut kulukorvaukset vähentävät tapaturmavakuutuksen tasoa eikä niitä oteta huomioon tuloalarajaa laskettaessa.

Päivärahat

  • kokopäivärahaa voidaan maksaa, kun ottelu- tai harjoitusmatka kestää yli 10 tuntia
  • osapäivärahaa voidaan maksaa, kun ottelu- tai harjoitusmatka kestää yli 6 tuntia
  • ulkomaan päivärahan suuruus vaihtelee kohdemaan mukaan
  • päivärahaa voidaan maksaa, jos ottelupaikka on 15 kilometriä kauempana kuin kotipaikkakunta

Lisätietoja kulukorvauksista saat veloituksetta Jalkapallon Pelaajayhdistyksen lainopilliselta neuvonantajalta. Lisätietoja löytyy verohallinnon nettisivuilta.