News detailed

Terveystietojen luovuttaminen kiellettyä

Pelaajien yksityiskohtaisten terveystietojen luovuttaminen eteenpäin on kiellettyä ilman pelaajan lupaa.

PS Kemin päävalmentaja Jari Åhman ilmoitti seuransa verkkosivuilla lauantaina, että joukkueen pelaajista Matias Ojala ja Abdoulie Mansally pelasivat kuumeessa päivän pelissä. Ojala kiisti omalla Twitter-tilillään olleensa kuumeessa. Maanantaina päävalmentaja Åhman pahoitteli sanomisiaan.

– ”Kotilääkärin” eli minun arviot pelin jälkeisistä vilunväristyksistä on nostanut ison kohun. Tietenkään ei pelata kuumeessa, Åhman kirjoitti Twitter-tilillään.

Jalkapallon Pelaajayhdistys haluaa korostaa, että tilanteessa on joka tapauksessa toimittu virheellisesti – pelasivat pelaajat kuumeessa tai eivät.

- Kuumeessa pelaaminen olisi tietenkin älytöntä, mutta tässä on toinenkin tärkeä asia, joka nousee valitettavan usein esille. Pelaajien yksityiskohtaisen terveystietojen luovuttaminen eteenpäin on ehdottomasti kiellettyä ilman pelaajan lupaa. Ne ovat vain pelaajan ja lääkärin välisiä asioita, jotka valmentaja saa tietoonsa. Terveystietoja ei saa antaa eteenpäin ilman pelaajan lupaa, JPY:n puheenjohtaja Pekka Sihvola sanoo.

Pelaajien terveystietojen luovuttaminen eteenpäin kolmansille osapuolille:

1. Tiedotusvälineille:
Seuran toimihenkilö ei voi kertoa kolmansille osapuolille pelaajan terveydentilaan liittyviä tietoja muutoin kuin pelaajan tapauskohtaisella suostumuksella. Pelaajan voidaan kertoa olevan poissa pelaavasta kokoonpanosta terveydellisistä syistä (loukkaantuminen/sairastuminen). Tarvittaessa voidaan arvioida pelaajan oletettu paluuaika kokoonpanoon. Pelaajalla on itsellään oikeus kertoa terveydentilastaan.

2. Kurinpitomenettelyyn:
Pelaajan ollessa osallisena sellaisessa pelitilanteessa, joka johtaa kurinpitokäsittelyyn, kohdassa 1 esitetyt pääperiaatteet ovat voimassa.

Mikäli kurinpitäjä erikseen tiedustelee sellaista terveydentilaan liittyvää seikkaa, jolla saattaa olla merkitystä kurinpitokäsittelyssä, tulee lupa tietojen luovuttamiseen tässäkin tapauskohtaisesti erikseen kysyä asianosaiselta pelaajalta tai hänen edustajaltaan (pelaajan agentti). Seuran toimihenkilö, joka ammattinsa puolesta saa tietoonsa pelaajan terveydentilaan liittyviä seikkoja, (esimerkiksi pelaajalta itseltään), ei saa luovuttaa tietoa eteenpäin ilman mainittua lupaa. Lupaa kysyttäessä, pelaajalle on kerrottava luovutettavien terveystietojen käyttötarkoitus ja lisäksi pelaajalle on kerrottava missä laajuudessa tietoja luovutetaan kurinpitäjälle. Kirjallisesti lupaa ei tarvitse kysyä.

3. Valmentajille:
Valmentaja on oikeutettu teettämään pelaajan terveydentilaan liittyviä selvityksiä, jotka liittyvät pelaajan kykyyn harjoittaa ammattiaan. Valmentajalla on pelaajan suostumuksella oikeus saada terveydenhuoltohenkilöstöltä tietoa, joka oleellisesti liittyy pelaajan kykyyn harjoittaa ammattiaan. Myös tietojen luovuttamiseen edelleen tarvitaan pelaajan suostumus.

4. Seuran muille toimihenkilöille
Kohdassa 1 määritellyt periaatteet ovat voimassa. Seuran henkilöstöasioita ja palkanmaksua hoitavalla toimihenkilöllä on työantajan oikeudet pyytää ja tarkastella pelaajan terveydentilaan liittyviä todistuksia (A-todistus, B-lausunto, E-lausunto) palkanmaksuun, Kela-korvauksiin ja vakuutusyhtiön maksaman korvauksen hakemista varten. Tietojen saamiseen tai eteenpäin luovuttamiseen tarvitaan pelaajan suostumus.