Ohjeet ja rahastolomake

Toimintaohje palkanlaskijalle

Ensin sovitaan urheilijan kanssa siirrettävät summat sekä kuukaudet, joina sijoitukset tehdään. Seuraavaksi täytetään urheilijarahastoilmoitus, josta yksi kappale jää urheilijalle, yksi kappale palkanmaksajalle ja yksi kappale toimitetaan Urheilijasäätiölle joko postitse tai faksilla. Rahastoilmoitus on syytä täyttää huolellisesti, varsinkin urheilijan henkilötunnus ja postiosoite ovat tärkeitä muistaa täyttää. Henkilötunnusta tarvitaan myöhemmin verottajalle tehtävien tilitysten takia, ja postiosoite on tarpeen, koska urheilijalle postitetaan säännöllisesti mm. raportteja hänen sijoitustensa kehittymisestä.

Tekninen toteutus:

- Työnantaja ilmoittaa rahastoon menevän osuuden eläkevakuutukseen ja tekee tätä koskevan vähennyksen ennen kuin tekee siirron urheilijarahastoon. Tämä kohta koskee vain niitä urheilijoita, joiden pelaajayhdistys on tehnyt asiaa koskevan sopimuksen.

 - Urheilijarahastoon sijoitettava summa vähennetään urheilijan bruttopalkasta, ja siirretään Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiön tilille IBAN: FI11 6601 0001 1872 36 BIC: AABAFI22. Huomatkaa myös, että rahan pitäisi olla säätiön tilillä viimeistään kyseisen kuukauden viimeisenä päivänä, maksupäivän voisi esimerkiksi sopia joka kuukauden 27. päiväksi. Jos maksu tulee säätiön tilille vasta seuraavan kuukauden puolella, pääsee urheilijan sijoitus sisälle rahastoon vasta kuukauden päästä eikä tänä aikana kerry tuottoa, sillä urheilijarahaston arvo lasketaan kuukausittain kuukauden viimeisen päivän mukaan.

 - Jokainen Urheilijarahastosijoittaja saa kirjeitse henkilökohtaisen maksuviitenumeron ensimmäisen sijoituksen jälkeen. Maksakaa ystävällisesti ensimmäinen maksu siten, että viestissä näkyy urheilijan nimi. Mikäli haluatte maksaa ensimmäisenkin kerran viitenumerolla, ottakaa yhteyttä Ritva Sillanpäähän Aurator Varainhoito Oy:ssä.

- Miten lasketaan verot? Sijoitettava summa otetaan suoraan urheilijan bruttopalkasta pois ja siirretään Urheilijarahaston tilille, Urheilijarahasto huolehtii kaikesta muusta (ennakonpidätysten tekemisestä, tilittämisestä ja vuosi-ilmoitusten laatimisesta verottajalle). Urheilijarahastoon siirrettävän summan osalta ei tarvitse huolehtia veroista, sillä kyseinen sijoitus verotetaan urheilijan ansiotulona siinä vaiheessa, kun urheilija urheilu-uransa loputtua alkaa lunastaa varojaan rahastosta. Urheilijasäätiö huolehtii silloin myös lunastuksen ja siitä pidätettyjen verojen tilittämisestä ja ilmoittamisesta verottajalle.

 - Miten maksetaan sosiaaliturvamaksu? Työnantaja suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksun myös urheilijarahastoon maksamansa palkan osuudesta. Urheilijarahastoon siirretystä palkasta on siis maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu jo palkan maksuvuonna, vaikka palkka ei ole maksuvuoden veronalaista tuloa. Työnantaja tilittää tämän sotumaksun osuuden valtiolle kuukausittain samalla tavalla kuin muustakin palkasta maksettavan sotun. Urheilijalle maksetuista palkkioista ei makseta sosiaaliturvamaksua.

 - Miten sijoitukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksessa? Jos urheilijarahastoon siirretystä palkan osasta on maksettu työnantajan sosiaaliturvamaksu, palkanlaskijan on ilmoitettava urheilijarahastoon siirretty osuus vuosi-ilmoituksessa.

 - Palkkalaskelma, miten sijoitukset näkyvät siinä? Riippuen käytettävissä olevista palkanlaskentaohjelmista ja palkanmaksajan käytännöistä voi vaikka palkkalaskelman lisätietoihin kirjoittaa esimerkiksi mitä ja milloin on siirretty rahastoon.

Urheilijasäätiö lähettää kirjeen urheilijalle, kun hänen ensimmäinen sijoituksensa on tullut rahaston tilille. Tämän jälkeen säätiö raportoi säännöllisesti neljännesvuosittain urheilijan henkilökohtaisen sijoituksen kehityksestä. Muutenkin säätiö seuraa, että rahastoilmoituslomakkeella ilmoitetut sijoitukset tulevat rahaston tilille.

Urheilijarahaston sijoituspolitiikka on hallituksen linjauksen mukaisesti maltillinen eli varoja sijoitetaan lähinnä varmoihin korkorahastoihin. Säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti urheilijarahaston pääomista voidaan sijoittaa noin 10 % suoriin osakesijoituksiin. Käytännössä osakkeisiin sijoittaminen on tarkoittanut kaupankäyntiä suomalaisten pörssiyritysten osakkeilla. Osakesalkkuun on pääasiassa valittu tasaisen kasvun yrityksiä jotka maksavat hyviä osinkoja. Pieni osa osakesijoituksista on tehty hieman korkeamman riskin yrityksiin, joiden tuottopotentiaali on osakemarkkinan keskiarvoa suurempi.

Jos urheilijarahastoilmoitukseen tulee myöhemmin muutoksia, pyydämme ilmoittamaan niistä säätiölle, sillä seuraamme tarkasti, että ilmoitetut varat saapuvat säätiön tilille. Jos ilmoitetut varat eivät tule urheilijan määräämänä ajankohtana niin olemme niissä tapauksissa yhteydessä joko palkanmaksajaan tai suoraan urheilijaan. Jos saisimme tiedon muutoksista, niin näin välttäisimme turhat yhteydenotot ja mahdolliset epäselvyydet jo etukäteen.

Lataa urheilijarahastoilmoitus PDF-muodossa tästä »


Ohje urheilijarahastosijoitusten nostamisesta

Kirjoita vapaamuotoinen ilmoitus urheilijarahastosijoitusten nostamisesta, joka sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi
  • henkilötunnus
  • osoite
  • nostoaikomus (esim. Haluan alkaa nostaa Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiön hallinnoimassa Urheilijarahastossa olevia sijoituksiani.)
  • mistä alkaen haluaa nostaa eli ensimmäinen nostokuukausi
  • kuinka monen vuoden nostoaikataulu (2-10 vuotta)
  • tilinumero IBAN-muodossa
  • päiväys ja omakätinen allekirjoitus

Huomaa, että nostot voivat alkaa aikaisintaan sen kuukauden lopusta, jolloin nostokirje on saapunut Aurator Varainhoitoon. Nostot maksetaan nostokuukautta seuraavan kuukauden aikana.

Nostoaikataulun pituutta tulisi harkita tarkkaan, koska käsityksemme mukaan nostoaikataulun myöhempi muutos voi muodostaa verotuksellisen riskin. Muutos ei siis ole suositeltavaa, koska verotustulkinta on epäselvä eikä asiasta ole vielä muodostunut oikeuskäytäntöä. Välivuoden pitäminen nostoissa ei sen sijaan ole mahdollista eikä nostosumman muuttaminen vuosittain. Nostot maksetaan kerran vuodessa. Nostovuoden sisällä nostokuukauden voi tarvittaessa vaihtaa.

Muistathan liittää nostoilmoituksen mukaan alkuperäisen verokorttisi, sillä nostot katsotaan nostovuoden veronalaiseksi ansiotuloksi. Tarvittaessa lähetämme verokortin takaisin. Sivutuloverokortista käy kuitenkin kopio. Lähettäisitkö allekirjoitetun nostoilmoituksen ja verokortin meille postitse osoitteeseen:

Aurator Varainhoito Oy
PL 146
20101 TURKU

Mikäli haluat saada valmiin nostoilmoituspohjan, ole hyvä ja ota yhteyttä Aurator Varainhoitoon, backoffice@aurator.com tai (02) 6516 6630.


Lisätietoja asioista saatte seuraavilta henkilöiltä:

Markus Juhola
Hallituksen puheenjohtaja
Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiö
puh. 050 596 0727
markus@jpy.fi 

Ritva Sillanpää
varainhoidon assistentti
Aurator Varainhoito Oy  
puh. (02) 6516 6664
ritva.sillanpaa@aurator.com

Kaija Laitinen
talouspäällikkö
Aurator Varainhoito Oy
puh. (02) 6516 6663
kaija.laitinen@aurator.com