Palkkaturva

Palkkaturvan hakemiseen liittyvät ohjeet


Yleistä

 • Valtio maksaa pelaajalle erääntyneen palkkasaatavan, jos pelaajan ja seuran välistä pelaajasopimusta tulkitaan työsopimukseksi. Pelaajan ja seuran välinen pelaajasopimus on työsopimus, jos kyse ei ole pelkästään kulukorvausten ja päivärahojen maksusta.
 • Palkkaturvana maksetaan enintään 15 200 euroa.
 • Palkkaturvaa voidaan maksaa, jos seura on maksukyvytön (eli ei esim. pysty suorittamaan palkkoja ajallaan tai seura asetetaan konkurssiin)

Palkkaturvan hakeminen

 • Palkkaturvaa haetaan erillisellä lomakkeella
 • Hakemus jätetään seuran kotipaikan Työ- ja elinkeinokeskukseen (TE-keskus)
 • Hakemuksen oheen tulisi liittää pelaajasopimus tai matkalaskut maksamattomista kilometrikorvauksista

Mitä palkkaturva maksaa

 • Palkkaturvana voidaan maksaa ne saatavat, jotka ovat erääntyneet kolmen kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä.
 • Jos kyseessä on piste- tai bonusrahat, joiden erääntymisestä ei ole sovittu pelaajasopimuksessa, ne on maksettava viimeistään pelaajasopimuksen päättyessä
 • Palkkaturvana maksetaan peruspalkka, piste- ja bonusrahat, maksamattomat kilometrikorvaukset, päivärahat, lomakorvaus ja odotusajan palkka (= 6 päivän palkka palkan maksun viivästyksen vuoksi)

Muuta

 • Palkkaturva pidättää ennakonpidätyksen, joka on 5 000 euroon asti 30 % ja tämän ylittävältä osalta 50 %
 • Jalkapalloilijoihin ei sovelleta mitään työehtosopimusta, joten saatava määräytyy pelaajasopimuksen, työsopimuslain ja vuosilomalain mukaan
 • Palkkaturva perustuu palkkaturvalakiin ja palkkaturva-asetukseen, joista saa tarkempia tietoja palkkaturvasta
 • Jos palkkaturvahakemuksesi hylätään, on sinun nostettava kanne käräjäoikeudessa tai työttömyysturvalautakunnassa. Tällöin on parasta käyttää asiantuntija-apua.
 • Neuvoja palkkaturvasta tai palkkaturvahakemuksen täyttämiseen saat Pelaajayhdistyksen lakineuvonnasta.