4.10.2019

Ottelumanipulaatioihin liittyvä kyselytutkimus / The survey about match-fixing

Jalkapallon Pelaajayhdistys (JPY) on mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään ottelumanipulaatioiden ominaispiirteitä suomalaisessa jalkapallossa. Tutkimus selvittää pelaajien sekä erotuomareiden asenteita, uskomuksia, tietoisuutta ja osallisuutta ottelumanipulaatioihin liittyen. Tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän yliopiston maisterivaiheen opiskelija Niko Kauppinen. Ottelumanipulaatiotapauksia ja -epäilyjä on noussut esille suomalaisessa jalkapallossa vuosittain, mutta ilmiön tutkiminen on ollut Suomessa vielä vähäistä.

Pelaajien osalta kyselytutkimus toteutetaan yhdessä JPY:n kanssa ja se lähetetään kaikille Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä, Miesten Kakkosessa sekä Naisten Liigassa pelaaville pelaajille. Kysely lähetetään JPY:n jäsenille sähköpostitse tiistaina 8.10.2019. Tarkistathan tuolloin roskapostikansiosi siltä varalta, että viesti menee suoraan sinne. Kyselyä tullaan jakamaan pelaajille myös muissa kanavissa. 

Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymiä ja luottamuksellista. Jokainen vastaus kyselyyn on erittäin arvokas riippumatta siitä, onko vastaajalla aiempaa kokemusta ottelumanipulaatioista vai ei. Lomakkeessa ei kysytä sellaisia tietoja, joilla yksittäisiä vastauksia voitaisiin yhdistää vastaajaan. Yksittäiset vastaukset tulevat vain tutkijan saataville, ja niitä käytetään ainoastaan tilastollista tarkastelua varten.

Kyselyn vastaukset toimivat aineistona ottelumanipulaatioita käsittelevässä pro gradu -tutkielmassa, joka julkaistaan keväällä 2020. Lisätietoja tutkimuksesta antaa allekirjoittanut tutkija.

Notice for players regarding the survey about match-fixing

The Football Players Association of Finland (FPA) is involved in a research that explores the characteristics of match-fixing in Finnish football. The study explores the attitudes, beliefs, awareness and participation of players and referees regarding match-fixing. The research is conducted by a master’s student Niko Kauppinen from the University of Jyväskylä. Cases and suspicions of match-fixing has emerged in Finnish football every year, but research into the phenomenon has been limited in Finland so far.

For players, the survey will be conducted in conjunction with the FPA Finland and sent to all players playing in Veikkausliiga (men’s tier 1), Miesten Ykkönen (men’s tier 2), Miesten Kakkonen (men’s tier 3) or Naisten Liiga (women’s tier 1). The questionnaire will be sent to the subjects by e-mail on Tuesday October 8th 2019. At that time, please check your spam folder in case the message goes directly there. The survey will also be disseminated to players through other channels.

Responding to the survey is completely anonymous and confidential. Each answer to the questionnaire is extremely valuable whether or not the respondent has any previous experience in match-fixing. Such information will not be asked in the questionnaire that could link the individual answers to the respondent. Individual answers are only accessible to the researcher and are solely used for statistical purposes.

The answers to the survey serve as a research material for a Master’s thesis on match-fixing, to be published in the spring of 2020. For further information on the research, please contact the undersigned researcher.

Lisätietoja tutkimuksesta / More information about the research:

Niko Kauppinen
Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä
Liikuntatieteellinen tiedekunta / Faculty of Sport and Health Sciences
e-mail: niko.p.kauppinen@student.jyu.fi
phone: +358 40 770 1641

Mitä ottelumanipulaatiolla tarkoitetaan?
(In English below)

Ottelumanipulaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tahallista järjestelyä, tekoa tai laiminlyöntiä, jolla pyritään vaikuttamaan sopimattomalla tavalla jalkapallo-ottelun tulokseen tai kulkuun siten, että ottelusta häviää sen ennalta-arvattava luonne joko kokonaan tai osittain. Tällä menettelyllä pyritään saavuttamaan aiheetonta etua (esim. taloudellista, urheilullista) joko itselle tai muille.

Ottelumanipulaatio jaetaan yleisesti urheiluperusteiseen ja vedonlyöntiperusteiseen ottelumanipulaatioon sen perusteella, että millaista etua manipulaation järjestäjät pyrkivät toiminnallaan saavuttamaan. Vedonlyöntiperusteisessa ottelumanipulaatiossa urheilua käytetään välineenä esimerkiksi rahanpesutarkoituksissa tai taloudellisen voiton maksimoimiseksi vedonlyöntimarkkinoilla. Urheiluperusteisessa ottelumanipulaatiossa pääasiallisena motiivina on urheilullisen edun saavuttaminen itsessään, kuten mestaruuden voittaminen tai sarjapaikan säilyttäminen. Ottelumanipulaatio voidaan toteuttaa pelaajan tai erotuomarin toimesta itsenäisesti tai heidät voidaan lahjoa/suostutella ottelumanipuloijan toimesta suoriutumaan ottelussa alle todellisen tasonsa, lavastamaan jokin tietty ennalta määrätty tapahtuma ottelussa tai pelaamaan ottelu ennalta määrättyyn lopputulokseen. Ottelumanipulaatioksi lasketaan myös esimerkiksi sellainen järjestely, jossa ulkopuolinen toimija lahjoo joukkueen pelaajia voittamaan ottelun.

What is the definition of match-fixing?

In this research, match-fixing means an intentional arrangement, act or omission aimed at an improper alteration of the result or the course of a football match in order to remove all or part of the unpredictable nature of the aforementioned match with a view to obtaining an undue advantage (usually financial gain or sporting advantage) for oneself or for the others.

Match-fixing is generally divided into sport-based and betting-based match-fixing on the basis of the benefits that match-fixers seek to achieve. In betting-based match-fixing sport is used as a tool, for example, for money laundering or to maximize the financial profit on the betting market. In sport-based match-fixing the main motive is to gain a sporting advantage itself such as winning a championship or staying up in the League. Match-fixing can occur independently by the player or referee or they can be bribed/persuaded by match-fixer to underperform in the match, to stage a specific pre-determined event during the match or to play the match to a pre-determined outcome. As an example, an arrangement where an external actor bribes team's players to win the match, is also considered as match-fixing.


Mitä jos epäilet tai kohtaat ottelumanipulaatiota?
Tutustu Red Buttoniin

What to do if you are approached to consider participating in match-fixing or you notice such situations in your team?
Check out Red Button