Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
Jumbo image

Jyväskylän avoin yliopisto

Joustava väylä akateemiseen maailmaan

Jalkapallon Pelaajayhdistys ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tekevät yhteistyötä. Avoimessa yliopistossa voi aloittaa opiskelun useimmissa oppiaineissa missä vaiheessa lukuvuotta tahansa, ja opetus on järjestetty niin, että opiskelu työn ohella on sujuvaa. Opintoihin ilmoittaudutaan kätevästi verkon kautta. Itse opiskelu on mahdollista myös verkon kautta. Lähiopetusta järjestetään Jyväskylässä, Helsingissä ja avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa ympäri Suomen. Avoin yliopisto tarjoaakin elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille yliopisto-opinnoista kiinnostuneille iästä, pohjakoulutuksesta tai asuinpaikasta riippumatta. Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa opiskelee vuosittain noin 14 000 opiskelijaa. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijat tuottavat noin neljänneksen kaikista Suomen avoimissa yliopistoissa suoritetuista opintopisteistä.

Mukaan pääsee näin...

Avoimen yliopiston opintoihin voi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ilmoittautua koska tahansa. Itse opinnot voi aloittaa itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Opintoihin mahdollisesti kuuluva lähiopetus järjestetään pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin. Usean oppiaineen opintoja voi kuitenkin suorittaa ainakin osittain, tai jopa täysin, etäopiskellen oman kalenterin mukaisesti.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa vahvistuu opiskeltavan aineen sisältöjen lisäksi tieto- ja viestintäteknisten perustaitojen hallinta sekä sähköisen asioinnin taidot. Avoimen yliopiston opiskelijat pääsevät omien opintojensa myötä käyttämään Jyväskylän yliopistossa kehitettyjä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja. Ne muodostavat tämän päivän opiskelijan yliopistoyhteisöön integroivan nykyaikaisen ja monipuolisen virtuaalisen opiskelu- ja oppimisympäristön.

Opiskelua monin eri tavoin...

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella monin eri tavoin. Opiskelu on useissa oppiaineissa mahdollista kokonaan etäopiskellen. Avoimen yliopiston suosituin opiskelumuoto on kirjallisten oppimistehtävien kirjoittaminen annetusta aiheesta. Kirjoittaja pääsee oppimistehtävää kirjoittaessaan soveltamaan lähdekirjallisuuden tietoa omaan ajatteluunsa ja kokemuksiinsa. Oppimistehtävät ovat tehtävissä täysin ajasta ja paikasta riippumatta, vaikkapa omalla kannettavalla tietokoneella hotellihuoneessa. Myös verkkokurssit ovat kasvattaneet viimevuosina suosiotaan huimasti, sillä opiskelu omalta kotikoneelta juuri itselleen sopivana ajankohtana sopii aikuisille opiskelijoille. Verkosta on usein myös mahdollista seurata luento-opetusta joko suorana lähetyksenä tai verkkotallenteelta.

Perinteinen tenttiminenkin on edelleen mahdollista. Tenttitilaisuudet järjestetään yleisinä tenttipäivinä sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Joillekin opiskelijoille nämä paikkakunnat saattavat olla liian kaukana. Siihenkin löytyy kuitenkin ratkaisu. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on luonut erittäin toimivan yhteistyöverkoston eri puolilla Suomea toimivien oppilaitosten kanssa. Opiskelija voikin suorittaa tenttejään myös yhteistyöoppilaitoksissa. Pohjoisin yhteistyöoppilaitos on Rovaniemellä ja vaihtoehtoja on muutenkin kymmeniä.

Väylänä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi...

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Hakija hyväksytään tällöin yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta, lukuun ottamatta mahdollista haastattelua tai muuta soveltuvuusarviointia. Väylähaun kautta tutkinto-opiskelijaksi valittu opiskelija saa pääsääntöisesti tutkinnonsuoritusoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Mikäli avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneella opiskelijalla on yleinen korkeakoulukelpoisuus, voi hän hakea yliopistoon tietenkin myös päävalinnan kautta.

Monet yliopisto-opinnoista haaveilevat opiskelijat valmistautuvat myös yliopiston valintakokeisiin avoimen yliopiston tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Avoimen yliopiston opinnoilla voi saada mahdollisia lisäpisteitä varsinaista hakua varten. Avoin yliopisto auttaa myös itse oppiaineeseen perehtymisessä sekä antaa lisävalmiuksia akateemiseen opiskelun maailmaan.

Tärkeää on myös opiskelun sisältö ja siitä saatu tieto. Sitä kautta myös itsevarmuus ja henkiset perusvalmiudet ovat paremmat valintakoetta varten. Kaikki jo suoritetut opinnot voidaan lisäksi liittää osaksi yliopistotutkintoa ja näin nopeutetaan itse tutkinnon valmistumista.

Yliopisto-opintoja ilman pääsykokeita...

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopisto-opintoja ilman valintakokeita. Opintotarjonnassa on opintoja Jyväskylän yliopiston tiedekunnista ja kauppakorkeakoulusta sekä kieli- ja viestintäopintoja yliopiston kielikeskuksesta. Yleensä opiskelijat aloittavat opintonsa perusopinnoista ja jatkavat niistä aineopintoihin. Osa opiskelijoista tähtää yliopistotutkinnon suorittamiseen avoimen yliopiston opintojen kautta.

Avoimessa yliopistossa pystyy osassa oppiaineista suorittamaan kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot maturiteettia, eli kypsyysnäytettä, lukuun ottamatta. Tiedekunta on kuitenkin se taho, joka virallisesti myöntää saavutetun kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin tutkintoon vaaditaan 180 opintopistettä. Pääaineeksi voi valita esimerkiksi humanistisista tieteistä historian, kirjallisuuden, suomen kielen, kirjoittamisen tai yhteisöviestinnän. Kaupallisella puolella pääainevalikoimaan kuuluu muun muassa johtaminen, markkinointi ja yrittäjyys.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty...

Tehokkaan ja tavoitteellisen opiskelun olennainen osa on opintojen tarkka suunnittelu. Avoimessa yliopistossa opiskelun itsenäisyys, opiskelutapojen monipuolisuus sekä opintovaihtoehtojen runsaus tekevät opintojen huolellisesta suunnittelusta erityisen tärkeän asian. Opintojen suunnitteluun vaikuttavat opiskelijan aiemmat tiedot, taidot, tavoitteet, motivaatio ja asenne. Myös opiskeluympäristö, kuten elämäntilanne, oppimistilanne sekä opintojen luonne ja sisällöt on otettava huomioon opintojen suunnittelussa.

Avoimen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös opinto-ohjausta ihan missä opintojen vaiheessa tahansa. Ohjauksen tavat ja sisällöt ovat joustavia, ja kantavana teemana on opiskelijalähtöisyys. Ohjauksessa pyritään siis ottamaan huomioon yksittäisen opiskelijan tarpeet ja tavoitteet, hänen opiskelu- ja elämäntilanteensa sekä mahdolliset opiskelun esteettömyyteen liittyvät tekijät.

Ohjausta annetaan avoimessa yliopistossa useiden eri kanavien kautta: sähköpostitse, puhelimitse, henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä www-sivuilla.  Erilaisilla ohjauksen muodoilla pyritään varmistamaan se, että jokainen opiskelija saa tarvitsemaansa tietoa ja ohjausta ajallisista sekä paikallisista esteistä huolimatta. Ohjauksesta vastaavat opiskelijan ohjaustarpeesta ja opintojen vaiheesta riippuen koulutus- ja rekisterisihteerit, yliopistonopettajat, suunnittelijat sekä opintoneuvoja.

Info

Näin käynnistät opiskelun Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa

  1. Tutustu opintotarjontaan: www.avoin.jyu.fi ja pohdi, minkä tavoitteen opinnoillesi otat. Ota tarvittaessa  yhteyttä avoimen yliopiston opintoneuvojaan. Tarjolla noin 50 oppiaineen opintoja.
  2. Ilmoittautumisohjeet: www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen_avoin. Opintomaksu 10 €/opintopiste
  3. Tutustu oppiaineen Koppa-sivuilla opintojen rakenteeseen ja suoritustapoihin.
  4. Tee henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS.
  5. Käynnistä opintosi, ahkeroi ja nauti opiskelusta

Tarkemmat tiedot:
www.avoin.jyu.fi
avoneuvo@avoin.jyu.fi
040 576 7760