Jumbo image

Urheilujohtamisopintoja etäopiskeluna

Itä-Suomen avoimessa yliopistossa on tarjolla urheilujohtamisen sivuaineopintoja 30 opintopisteen verran. Opinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brändaykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoikeuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Opintojen kautta opiskelija saa kattavan ja syvällisen kokonaiskuvan urheilujohtamiseen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta - asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristössä.   Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus.   Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin. Opintojen materiaaleista ja verkkoluennoista osa on englanninkielisiä.

Mikäli opiskelija suorittaa pelkästään Urheilujohtamisen opinnot 30 op, saa hän erillistodistuksen Urheilujohtamisen perusopintokokonaisuudesta 30 op. Opiskelija voi suorittaa koko Urheilujohtamisen aineopintokokonaisuuden (60 op). Silloin opinnot muodostuvat Urheilujohtamisen aineopinnoista 30 op ja Kauppatieteiden perusopinnoista 30 op ja opiskelija saa erillistodistuksen Urheilujohtamisen aineopintokokonaisuudesta 60 op. Kauppatieteiden perusopinnot on oma opintokokonaisuus ja siihen on ilmoittauduttava erikseen.

Lue lisää tästä

Hae opintokokonaisuuteen täältä