Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
25.11.2020

”Riittävät työsuhteen ehdot, palkkataso ja maksukyky”

Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI) -projektissa on kartoitettu indikaattoreita eräiden vaikeasti mitattavien korruption osa-alueiden seurantaan. Nämä seurantakohteet liittyvät lähinnä rakenteelliseen ja verkostomaiseen korruptioon, kuten epäeettiseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon.

(Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI)
Toteuttajat: Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk), Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, professori emeritus Ari Salminen)

Raportti sisältää tietoa myös kilpailumanipulaatiosta, jonka parissa Pelaajayhdistys on toiminut aktiivisesti viime vuosien aikana. KORSI-projektissa korostetaan, että viranomaisvalvonta tiivistyy ja siksi on erittäin tärkeä keskittyä seuraaviin asioihin: riittävät työsuhteen ehdot, palkkataso sekä niiden maksukyky. 

KILPAILUMANIPULAATIO

”Kilpailumanipulaation torjunnan kannalta tärkeitä elementtejä on useita, kuten kilpailusääntöjen ja kurinpitomääräysten ajantasaisuus ja riittävä kattavuus sekä niiden oikea soveltaminen. Kilpailusäännöissä on keskeistä mainita manipulaation kieltämisen lisäksi urheilutoimijoiden vedonlyöntikielto omista ja niihin kytköksissä olevista urheilutapahtumista sekä kielto jakaa niin sanottua sisäpiiritietoa vedonlyönnissä hyödynnettäväksi. Kaikilla toimijoilla tulee olla myös suojattu ja turvattu mahdollisuus kertoa havainnoistaan ja tiedoistaan eteenpäin.

Riskiä vähentävänä tekijänä seurojen tai organisaatioiden toiminnan kannalta on terve talous. Talouteen vaikuttavat olennaisesti olosuhteet, seurakulttuuri ja toiminnan kiinnostavuus niin katsojien kuin tukijoiden osalta. Hyvän hallinnon läpinäkyvyyttä lisäävät seurojen avoimet omistus- ja sponsorointirakenteet. Riittävän korkeat erotuomareiden palkkiot vähentävät manipulaation riskiä heidän osaltaan.

Riskiä nostavia tekijöitä ovat seurojen maksuvaikeudet, palkanmaksun viiveet, palkkojen leikkaukset, urheilijoiden huono kohtelu esimerkiksi asumisasioissa ja kolmannen osapuolen maksamat palkkiot. Pahin tilanne on silloin, jos palkanmaksaja vaatii urheilijaa manipuloimaan kilpailua tai ottelua. Erittäin riskialttiita toimia ovat urheilijoiden kanssa tehdyt kaksoissopimukset. Tiedossa on tapauksia, joissa ulkomaalaisen pelaajan nimissä on toimitettu viranomaisille minimivaatimukset täyttävä sopimus oleskeluoikeuden saamiseksi, mutta urheilijoiden kanssa tehdyissä sopimuksissa on huomattavasti heikommat palkka- ja työehdot (ks. myös Jokinen & Ollus 2019; Hawkins 2015). 

Lajin loukkaantumisalttius lisää manipulaation riskiä, jos loukkaantumisella on heikentäviä vaikutuksia urheilijan työsuhteeseen. Pelaajien kannalta on tärkeätä varmuus palkkaturvasta ja ylipäätään minimivaatimukset täyttävä toimeentulo.

Kilpailumanipulaation torjuntaan liittyviä indikaattoreita voivat olla kilpailu- ja kurinpitomääräysten ajantasaisuus ja sovellettavuus, luottamukselliset kanavat kertoa epäkohdista, hyvän hallinnon läpinäkyvyys, riittävät työsuhteen ehdot, palkka- ja palkkiotaso sekä niiden maksukyky.”

Koko 3 raportti:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162539

Empiirisiä katsauksia korruption vaaran vyöhykkeille : KORSI-projektin raportti 3
Muttilainen, Vesa; Ollus, Natalia; Salminen, Ari (2020-11-19)
Julkaisun pysyvä osoite on 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-914-1