Tapaturmaturva

Jalkapalloilijan lakisääteinen tapaturmaturva

Ketkä ovat oikeutettuja tapaturmaturvaan?

 • Jalkapalloilija, jonka veronalainen palkka on 9600 euroa kalenterivuodessa tai pelikaudessa. Veronalaista palkkaa ovat peruspalkka, pisterahat, bonusrahat ja asunto- ja autoedut. Veronalaista palkkaa eivät ole kilometrikorvaukset ja päivärahat.
 • Seuran on otettava vakuutus (ikäraja 43 vuotta) eikä vakuutusmaksuja saa vähentää pelaajan palkasta

Mitä tapaturmavakuutus sisältää?

 • Vakuutus sisältää korvauksen pysyvästä vammasta ja kuolemasta, joka on aiheutunut urheilussa tapahtuneesta tapaturmasta.
 • Jos jalkapalloilija ei kykene enää jalkapalloilijan työhön, voi hän saada tapaturmaeläkkeen.
 • Tapaturmaeläke lasketaan siitä vuotuisesta tai pelikauden aikaisesta palkasta, jonka mukaan jalkapalloilija on vakuutettu. Pysyvästä viasta maksetaan sen lisäksi korvausta sen mukaan minkälaisen lääketieteellisen haitan tapaturma on jalkapalloilijalle aiheuttanut.

Mikä on tapaturma?

 • Tapaturma on äkillinen ulkopuolinen tapahtuma, josta aiheutuu henkilövahinko
 • Tapaturma ei ole krooninen vika tai haitta, syntyperäinen haitta tai kulumaan perustuva haitta

Mitä tapaturmavakuutus ei sisällä?

 • Tapaturmavakuutus ei sisällä päivärahaturvaa
 • Jos jalkapalloilija loukkaantuu, hänellä on oikeus (työsopimuslain mukaan) sairausajan palkkaa vain seitsemältä päivältä. Tämän jälkeen seuralla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. Tämän vuoksi pelaajasopimuksiin pitäisi neuvotella pykälä siitä, että seura korvaa palkanmenetyksen myös sairauden ja tapaturman ajalta.
 • Vakuutusyhtiön vastuu alkaa vakuutuskauden päätyttyä eli seuralla on tällöin omavastuu ko vakuutuskauden loppuun asti

Mitä teet kun loukkaannut ?

 • Varmista seuralta, että vakuutusturva on olemassa. Kysy seuralta vakuutusyhtiö ja soita vakuutusyhtiöön ja pyydä itsellesi voimassaolevat vakuutusehdot. Tarkista, että sinut on vakuutettu pelaajasopimuksessa sovitun tulotason mukaisesti.
 • Tee vakuutusyhtiöön vahinkoilmoitus. Joissakin tapauksissa myös seurat huolehtivat vahinkoilmoituksen tekemisestä. Varmista, että vahinkoilmoitukseen tulee selvitys siitä, että kyseessä on ollut tapaturma. Pyydä itsellesi aina jäljennös vahinkoilmoituksesta ja oikaise siinä mahdollisesti olevat virheet.

Kun saat lääkärintodistuksen:

 • varmistu, että tapahtumakuvaus on merkitty lääkärintodistukseen oikein (kyseessä on tapaturma)
 • varmista, että lääkärintodistuksesta ilmenee, mikä on aika, jolloin et pysty jalkapalloa pelaamaan ja että pelaamattomuus johtuu tapaturmasta
 • varmista, onko kyseessä lopullinen diagnoosi vai ei
 • Jos sinulle tulee pysyvä haitta tiedustele lääkäriltäsi, mikä on hänen arvionsa pysyvän haitan haitta-asteesta

Erityistä huomioitavaa

 • Vakuutusturvan ulkopuolella ovat lähtökohtaisesti kaikki ne, jotka eivät tienaa em. mainittua palkkasummaa vuodessa. Tällöin urheilet pääsääntöisesti täysin omalla vastuulla. Usein tämä koskee nuoria pelaajia. ESIMERKKI: 19-vuotias lupaus, joka saa pelaamisestaan nimellisen korvauksen  törmää 300 liigaottelun liigajyrään (tulot esim.22 000 euroa) ja molemmat halvaantuvat. Seuraus=> 19-vuotias ei saa mitään korvausta. Liigajyrän korvaus lienee 170 000 - 250 000 euroa
 • Ansion menetystä voi hakea Kelalta, jos seura ei maksa sairasajanpalkkaa. Kelan korvaus on noin 60 % viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisista tuloista vähennettynä ennakonpidätyksellä.
 • Jos olet jalkapalloilun ohella opiskelija eikä pelaajasopimuksen mukaan seura korvaa tapaturma-ajan palkkaa, et saa ansion menetystä edes Kelasta kuin ehkä vähäisessä määrin.


Tapaturma-asioissa voit aina kysyä neuvoa veloituksetta Pelaajayhdistyksen lakineuvonnasta. Kannattaa kysyä neuvoa jo ennen kuin teet vahinkoilmoituksen ja jätät korvaushakemuksen vakuutusyhtiöön.

Vakuutusturvaa voi täydentää vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla.