Join The Players Union! Register from here.
26.5.2020

Päivitetty ohjeistus harjoitteluun 1.6. alkaen

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6.2020 alkaen erityisjärjestelyin. Tämä mahdollistaa myös lajin- ja pelinomaisen harjoittelun käynnistämisen. Palloliitto on laatinut päivitetyt ohjeistukset jalkapallotoiminnan toteuttamiseen kesäkuun alusta lähtien.

Ohjeistukset on tehty erikseen harjoittelun toteuttamiselle, turnausten toteuttamiselle sekä jalkapallokoulujen ja -leirien toteuttamiselle. Ohjeet löytyvät eriteltyinä alla olevien linkkien kautta.

Vaikka aletaan olla kesän kynnyksellä ja nurmi viheriöi jo monin puolin Suomea, Palloliitto painottaa ohjeistuksen tarkan seuraamisen tärkeyttä ja lisäksi valtioneuvoston, THL:n ja aluehallintavirastojen ohjeistusten jatkuvaa seuraamista ja näiden ohjeiden noudattamista.

Kaikkia jalkapallotoimijoita pyydetään lisäksi huomioimaan, että nyt julkaistut ohjeistukset ovat voimassa vasta maanantaista 1.6.2020 alkaen. Ohjeistukset on julkaistu etukäteen sen takia, että tulevaa toimintaa voi paremmin suunnitella ennakkoon. Toukokuun loppuun saakka tulee kuitenkin vielä noudattaa tällä hetkellä voimassa olevia ohjeistuksia >> 

Otteluiden, turnausten, jalkapallokoulujen tai leirien järjestäminen on mahdollista vasta kesäkuun alusta, kun voimaan tulee 50 hengen mahdollistava kokoontumisrajoitus. Samalla lajinomainen harjoittelu ja pelaaminen eli ns. lähikontaktit on sallittu kesäkuun alusta alkaen.

OHJEET HARJOITTELUUN (VOIMASSA 1.6. ALKAEN)

1. Noudata valtioneuvoston liikkumis-ja kokousrajoituksia (https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta) sekä THL:n ohjeistuksia (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19).
2. Jalkapalloa ei tule harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän kuuluu COVID-19 -viruksen kannalta johonkin riskiryhmään.
3. Ohjeet on käytävä läpi etukäteen koko ryhmän kanssa sekä huolehdittava, että lasten ja nuorten perheet saavat tiedon ohjeista etukäteen.
4. Seuran järjestämään harjoitteluun ei pidä ketään pakottaa tai painostaa. Valinnan tulee aina olla yksilön itsensä tai yksilöiden itsensä tekemä organisaation (seura) sijaan.
5. Jokainen pelaaja, toimihenkilö ja valmentaja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan. Tämä on tuotava esille pelaajien lisäksi myös pelaajien huoltajille ennen mahdollisen joukkueharjoittelun aloittamista.
6. Lähikontaktien määrä harjoitusmatkoilla pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.
7. Ohjatussa tapahtumassa on maksimissaan 50 osallistujaa (sisältää kaikki harjoitukseen osallistuvat henkilöt).
8. Osallistujat eivät käytä pukuhuone-tai muita sosiaalitiloja, vaan saapuvat kentälle ja poistuvat kentältä suoraan harjoitusvarustuksessa.
9. Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua ja eri ryhmien harjoitusvuorojen väliin suositellaan vähintään 5 minuutin siirtymäaikaa. Harjoitusvuoro alkaa viisi minuuttia kenttävuoron alettua ja päättyy 5 min ennen kenttävuoron päättymistä.
10. Harjoittelussa harjoitusryhmät pyritään pitämään mahdollisimman samoina, siten kun se kyseisessä toiminnassa on mahdollista.
11. Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman kotona tai on käytettävä omaa desinfiointiainetta.
12. Harjoituksissa ei käytetä liivejä. Jos liivejä tai eri värisiä paitoja tarvitaan harjoituksen läpiviemiseksi, on varusteiden oltava pelaajien henkilökohtaisessa käytössä.
13. Merkkikartioita ja muita valmennuksen apuvälineitä käsittelee vain yksi henkilö.
14. Mikäli oma juomapullo on mukana, siitä ei saa juoda kukaan muu henkilö
15. Sylkemistä kentällä tulee välttää.
16. Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski / aivasta hihaasi tai paitasi sisään.
17. Jos epäilet covid-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus