Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
Jumbo image

Pelaajasopimuksen irtisanominen

Pelaaja saa purkaa työsopimuksen, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan. 

Työsopimuslakia sovelletaan vain niihin pelaajasopimuksiin, jotka ovat työsopimuksia. Työsopimuksen käsite on kerrottu edellisellä sivulla. Jos kyseessä ei ole työsopimus, sovelletaan sopimuksen irtisanomiseen ja purkamiseen käytännössä vain sitä, mitä sopimuksessa on sovittu.

Sopimusoikeudelliset periaatteet ja sopimuksen pätevyyttä koskevat säännöt voivat tulla oikeustoimilain nojalla sovellettavaksi. Seuraava koskee vain sellaisia pelaajasopimuksia, jotka ovat luonteeltaan työsopimuksia.

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen ovat oikeudellisesti eri käsitteitä. Purkaminen perustuu lähtökohtaisesti toisen osapuolen olennaiseen sopimusrikkomukseen ja irtisanominen ei välttämättä vaadi aina edes perusteita. Tosin työnantajan irtisanoessa sopimuksen työsopimuslaki asettaa irtisanomiselle myös omat perusteet.

Urheilussa ja erityisesti jalkapalloilussa pelaajasopimukset ovat lähes aina määräaikaisia eli ne alkavat sovittuna päivänä ja päättyvät sovittuna päivänä. Määräaikaista pelaajasopimusta ei seura tai pelaaja voi irtisanoa kesken sopimuskauden, ellei pelaajasopimuksessa nimenomaisesti ole sovittu määräaikaisen sopimuksen irtisanomisoikeudesta. Näin harvoin on, vaikka monesti siihen olisi tarvetta.

Edellä mainittu sääntö koskee myös pelaajia. Määräaikaisen sopimuksen voi käytännössä päättää ennen sovittua määräaikaa vain sopimalla päättämisestä seuran kanssa tai sopimuksen päättämiselle tulee olla työsopimuslaissa mainittu purkuperuste.

Jos seura ajautuu konkurssiin, pelaajasopimus päättyy 14 vuorokauden kuluessa konkurssiin asettamisesta riippumatta sopimuksen määräaikaisuudesta.

Seura saa purkaa määräaikaisen työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että seuralta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Pelaaja saa purkaa työsopimuksen, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Oikeuskäytännössä on katsottu, että esimerkiksi kahden erääntyneen palkan maksun laiminlyönti on purkamisperuste. Purkaminen tulee kuitenkin tehdä ennen kuin ko. palkat on maksettu. Lähtökohtaisesti purkaminen on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa perusteen toteamisesta. Oleellista on huomata, että ennen purkamista toiselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi purkamisen syistä. Kuulemispyyntö on syytä tehdä sähköpostilla tai muutoin todisteellisesti ja kuulemiseen olisi hyvä varata aikaa ainakin vuorokausi. Kuulemispyynnön jälkeen on toiselle osapuolelle vielä toimitettava erillinen päättymisilmoitus.

Jalkapalloilussa on tärkeää tietää, että purkamisen jälkeen Palloliitto myöntää uudelle seuralle pelaajan oikeudet ja peliluvan, jotta ammatinharjoittaminen voi jatkua. Tämän takia purkamistapauksissa on otettava huomioon sekä lainsäännökset että Palloliiton säännöt ja määräykset. Jos seura on päättänyt työsopimuksen laittomasti, on seuran maksettava korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Jos työntekijä on purkanut työsopimuksen sellaisesta syystä, joka on johtunut työnantajan tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä (esim. maksamattomat palkat ja muut laiminlyönnit), seuran on korvattava pelaajalle vahinko. Lähtökohtaisesti korvaus on vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Käytännössä määräaikaisissa sopimuksissa palkka määräytyy usein sopimuskauden loppuun.

Korvauksen määrää arvioitaessa voidaan ottaa huomioon se seikka, että työntekijä on tehnyt uuden työsopimuksen ja saanut sen perusteella palkkaa ja se voi vähentää maksettavaa korvausta. Korvaus voi olla 3 kuukautta vähemmän, jos seura on purkanut sopimuksen ilman tahallisuutta tai tuottamusta. Tämä on kuitenkin harvinaista.

Jos pelaaja purkaa sopimuksen laittomasti, on hänen maksettava seuralle aiheutunut vahinko. Vahingon suuruus voi olla huomattavakin, jos seura on maksanut pelaajasta esimerkiksi agenttipalkkioita tai vastaavia korvauksia.

 

OPS ilmoitti yllättäen purkavansa voimassa olevan pelaajasopimukseni. Lisäksi seura oli jättänyt pelaajasopimuksessani sovitut palkkaerät maksamatta. Purkamisen syy jäi epäselväksi, mutta OPS oli ilmoittanut, että en ole läpäissyt koeaikaa.  Ottaessani yhteyttä Jalkapallon pelaajayhdistykseen, sain välittömästi apua ja asiani on hoidettu yhdistyksen lakimiehen toimesta ammattimaisesti. -Vinius Fransson