Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
Jumbo image

Tapaturmaturva

Jos pelaajasopimus on työsopimus ja pelaaja ansaitsee vuonna 2024 urheilemisesta yli 13 180 euroa (huom. euromääräinen raja voi muuttua vuosittain) vuodessa bruttona, on seuran otettava pelaajalle urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvaa koskeva vakuutus.

Pelaajan tapaturmaturva määräytyy lisenssivakuutusta koskevien ehtojen ja/tai urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvaa koskevan lain säännösten perusteella. Lisenssivakuutusten ehdot voivat vaihdella ja niiden sisältö määräytyy pääasiassa noiden ehtojen mukaan. Ne kannattaa aina hankkia itselleen.

Pääsääntöisesti lisenssivakuutukset korvaavat hoitokuluja tiettyyn euromäärän asti sekä pysyviä vammoja vamman haitta-asteen mukaan. Sen sijaan tapaturmaeläkettä tai päivärahaa koskevia ehtoja niissä ei ole. Mikäli pelaajasopimuksesi ei ole työsopimus tai ansaitset urheilemisesta vuodessa vähemmän kuin 12 550 euroa bruttona, on lisenssivakuutus käytännössä ainoa vakuutus, josta voit korvausta saada. Lisäksi pelaajalla voi olla oikeus sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin kuten pääsääntöisesti kaikilla kansalaisilla.

Jos pelaajasopimus on työsopimus ja pelaaja ansaitsee urheilemisesta yli 13 180 euroa vuodessa bruttona (euromääräinen raja voi muuttua vuosittain), on seuran otettava pelaajalle urheilijoiden eläke- ja tapaturmaturvaa koskeva vakuutus. Kyseinen vakuutus korvaa ne vahingot, jotka ovat johtuneet tapaturmasta. Tapaturma on äkillinen ja odottamaton ulkoisen tekijän eli esimerkiksi toisen pelaajan aiheuttama tapahtuma, josta seuraa vamma tai sairaus.

Tapaturman pitää tapahtua peli- tai urheilusuorituksen yhteydessä tai ohjatussa, valvotussa tai harjoitteluohjelman mukaisessa harjoittelussa tai urheilijan ollessa siirtymässä asunnoltaan tai majoitustiloista kilpailu-, peli- tai harjoittelupaikalle tai sieltä takaisin tai peli-, kilpailu- tai harjoitusmatkoilla matkaohjelman mukaisessa toiminnassa tai urheilijan toimiessaan urheiluseuran määräyksestä seuran tai yhteisön edustajana edustustilaisuudessa taikka matkalla tällaiseen tilaisuuteen tai sieltä takaisin.

Vakuutuksesta voidaan korvata myös, vaikka tapaturmaa ei olisikaan, kuormittavaa yksittäistä liikettä suoritettaessa äkillisesti tapahtunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos kipeytymisen syynä on sairaus, todennäköisesti pääasiallisesti aikaisempi vamma tai muusta syystä johtuva kudoksen heikentyminen taikka kudosvaurio. Yleensä rasitusvamma ilman tapaturmaa ei tule korvattavaksi.

Tärkeimmät korvattavat vahingot ovat vamman aiheuttamat hoitokulut, korvaus pysyvästä viasta ja haitasta sekä tapaturmaeläke urheilukyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden osalta silloin, jos pelaaja ei pysty enää tekemän mitään muutakaan työtä (esim. neliraajahalvaus). Käytännössä usein vammat eivät onneksi ole niin vakavia, että pelaaja ei pystyisi enää tekemään mitään työtä. Usein kysymys on siitä, että pelaaja ei pysty enää ammattimaisesti harjoittamaan omaa ammattiaan eli jalkapallon pelaamista. Tuolloin tapaturmaeläke voidaan myöntää viideksi vuodeksi. Käytännössä pelaaja usein kuntoutetaan. Periaatteessa tapaturmaeläkkeeseen liittyy 300 päivän omavastuuaika, jolloin pelaaja kuitenkin saa sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan. Sen jälkeen pelaajalla syntyy oikeus tapaturmaeläkkeeseen. Tapaturmaeläke on 85 prosenttia vuotuisista urheilija ansioista (ns. vuosityöansio). Vuosityöansion laskennan enimmäismäärä on kuitenkin 100 000 euroa. Pääsääntöisesti mikäli henkilö kykenee tapaturmaeläkkeen aikana tekemään muuta työtä ja saa siitä palkkaa, vähentyy maksettava eläke käytännössä tuon palkan määrän verran.

Tapaturmaeläkeasiat ovat käytännössä melko vaikeita lääketieteellisiä ja juridisia ongelmia. Sen takia asiassa kannattaa olla asiantuntijoihin yhteydessä jo heti vamman tapahduttua. Erittäin tärkeää on, että vammamekanismi on kuvattu hoitoasiakirjoissa oikein, potilaan oma tuntemus on kirjattu tarkkaan ja että hoitohistoria on asiakirjoihin merkitty ajallisesti oikein. Viimeaikainen oikeuskäytäntö ei ole estänyt korvauksen saamista niin sanotuissa monivammatapauksissa, joissa useat vammat yhdessä aiheuttavat urheilukyvyttömyyden mutta mikään vamma yksinään ei sitä tee. Korvauksia on tapaturmaeläkkeenä myös tuolloin maksettu.

Pelatessani ottelua loukkaannuin ja jalkani vaati leikkaushoitoa. Valitettavasti vakuutusyhtiö ei ollut heti valmis korvaamaan hoitoani lääketieteellisiin syihin vedoten. Otin yhteyttä Jalkapallon pelaajayhdistykseen ja sain heti ohjeistusta, miten asia tulisi hoitaa. Ilman yhdistystä en olisi aloittanut uutta yritystä liittyen korvauksien hakemiseen  ja ilman yhdistystä osa korvauksista olisi jäänyt saamatta. Yhdistyksestä saa erinomaista asiantuntija-apua. -Aftab Hushyar