2.8.2018

Jalkapallovalmennukseen painottuva liikunnanohjaajan AMK-koulutus käynnistyy syksyllä

Suomen Palloliitolla ja Lapin ammattikorkeakoululla on strategioidensa mukaisia yhteisiä tavoitteita muun muassa liikunnanohjaajien ja valmentajien osaamista koskien. Yksi Palloliiton strategisista päävalinnoista on valmennusosaamisen vaikuttavuuden vahvistaminen. Siihen liittyen käynnistetään syksyllä Lapin ammattikorkeakoulun ja Suomen Palloliiton yhteistyönä jalkapallovalmennukseen painottuva liikunnanohjaajan AMK-koulutus.

Jalkapallovalmennukseen painottuva liikunnanohjaajan AMK-tutkinto tarjoaa opiskelijalle kattavan ymmärryksen urheilun vaatimuksista sekä lajispesifin koulutuksen lajin vaatimuksiin pohjautuen. Tutkinnon keskeisenä tavoitteena on tuottaa opiskelijalle osaamista, jolle on tarvetta jalkapalloon ja sen valmennukseen sekä kehittämiseen liittyvissä työtehtävissä. Palloliiton ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyön tavoitteena on saada lisää korkeakoulutettuja osaajia jalkapallon pariin. AMK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintoja hakeutumalla esimerkiksi ammattikorkeakouluun suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoon maisterivaiheen opintoihin.

Lähtökohtana koulutuksessa on, että liikunnanohjaajan AMK-tutkinnon suorittanut opiskelija suorittaa koulutuksen aikana myös UEFA B-tutkinnon. Mikäli opiskelija on jo suorittanut UEFA B-tutkinnon opinnot aloittaessaan, hänelle räätälöidään lajisisältöihin liittyvä koulutus omien oppimistarpeiden mukaisesti. Opiskelijoille rakennetaan henkilökohtainen opetussuunnitelma ammattikorkeakoulun tutkinnon sekä Palloliiton uudistuvan valmennuskoulutusjärjestelmän sisällöistä ihmisen elämänkaarta mukaillen.

Ensimmäisenä opintovuotena opinnot keskittyvät lasten kasvuun, kehitykseen ja lajivalmennukseen. Toisena vuotena edetään nuorten vaiheen ja kolmantena vuotena huippuvaiheen valmennustoimintaan. Tavoitteena on, että opinnoissaan jalkapallovalmennukseen suuntautuva liikunnanohjaajaopiskelija suorittaa kaikki opintoihin kuuluvat tehtävänsä, opinnäytetyönsä ja harjoittelunsa jalkapalloon pohjautuen. Tavoitteena on lisäksi, että kolmannen vuoden harjoittelu suoritetaan kansainvälisessä ympäristössä. Koulutus toteutuu pääasiassa verkko-opintoina ja niihin liittyvinä näyttöinä (näyttöpäivinä), joten paikkakuntaan sidotun kontaktiopetuksen määrä on vähäinen ja tutkinto on mahdollista suorittaa oman työn ohessa.

Vuoden 2018 syksyllä opiskelupaikka on mahdollista viidelle yhteistyössä Palloliiton kanssa nimettävälle valmentajalle. Opinnot käynnistyvät avoimen AMK-opiskelun kautta. Mikäli opiskelija suorittaa ensimmäisenä vuonna vaadittavat 60 opintopistettä, hän voi jatkaa opiskelujaan Lapin AMKin tutkinto-opiskelijana. Keväällä 2019 koulutukseen hakeutuminen on mahdollista yhteishaussa.

Jalkapallovalmennukseen painottuvan liikunnanohjaaja (AMK) - koulutuksen syksyllä 2018 aloittamisesta kiinnostuneita valmentajia pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen koulutus(a)palloliitto.fi 19.8.2018 mennessä. Kerro hakemuksessa ainakin koulutustausta, valmennuskokemus sekä nykyinen jalkapalloon liittyvä toimintaympäristö.

Lisätietoja:

Heikki Hannola
Yliopettaja, Lapin AMK
heikki.hannola(a)lapinamk.fi
0405454711

Santeri Suvala
Pohjois-Suomen valmennuskeskuksen kouluttaja, Suomen Palloliitto
santeri.suvala(a)palloliitto.fi
0407675668