Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
16.8.2023

Ura-säätiö: Opiskeluapurahojen haku 2023–2024 käynnissä

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön (URA) opiskeluapurahojen haku lukuvuodelle 2023–2024 alkoi 15. elokuuta ja päättyy 15. syyskuuta 2023. Hakijat saavat tiedon apurahahakemustaan koskevasta päätöksestä marraskuun aikana ja apurahan saajien nimet julkaistaan viimeistään joulukuussa.

URA-säätiö tukee urheilijan kouluttautumista ammattiin, joka mahdollistaa uuden uran urheilu-uran jälkeen tai mahdollisesti jo sen aikana. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla vuosittain opiskeluapurahoja kansainväliseen menestykseen tähtäävien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippuurheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

Opiskeluapurahalla halutaan mahdollistaa tutkinnon suorittaminen tukemalla urasiirtymävaiheessa olevien urheilijoiden kouluttautumista uuteen ammattiin sekä helpottamalla nuorten urheilijoiden siirtymistä jatko-opintoihin toisen asteen koulutuksen jälkeen. Opiskeluapurahan avulla voidaan myös rytmittää opintoja lukuvuoden aikana tai lukuvuosien välillä siten, että opiskelu tukee urheilutuloksen tekemistä.

Katso apurahan saaneet urheilijat 2022-2023

Opiskeluapurahan myöntämisperusteet lukuvuodelle 2023–2024

1. Opiskeluapuraha voidaan myöntää urheilijalle, joka
- on vuoden 2023 lopussa iältään vähintään 18-vuotias (syntynyt vuonna 2005 tai aiemmin) Suomen kansalainen
- opiskelee korkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tai muussa ammatilliseen pätevyyteen tähtäävässä koulutuksessa tavoitteenaan tutkinnon suorittaminen. Myös opiskelu avoimessa yliopistossa tai -ammattikorkeakoulussa täyttää kriteerit, jos siihen liittyy tavoite hankkia korkeakoulututkinto. Apurahan saaja sitoutuu tekemään tietyn määrän opintosuorituksia lukuvuoden 2023–2024 aikana (kts. kohta 4. Opintosuoritusvaatimukset).
ja
- on jo huippu-urheilu-uransa päättänyt urheilija, joka on urheilu-uran johdosta joutunut lykkäämään tai pitkittämään opiskelujaan.
tai
- valmentautuu systemaattisesti tavoitteenaan kansainvälinen kilpailumenestys. Myöntämisperusteita ovat mm. jo saavutettu menestys nuorten ja aikuisten arvokisoissa, menestymispotentiaali tulevaisuudessa sekä lajin kansallinen ja kansainvälinen merkittävyys. Kuuluminen lajin maajoukkueeseen tai valmennusryhmään sekä jäsenyys urheiluakatemiassa katsotaan eduksi hakijalle. Säätiö voi käyttää myös muita harkintaperusteita. 

2. Apurahaa ei myönnetä
- lukio-opintoihin
- urheilijalle, joka saa pääasiallisen elantonsa urheilemalla ammatikseen tai tekemällä muuta ansiotyötä kokopäivätoimisesti, jos hänen verotettava tulonsa valtionverotuksessa ylittää lukuvuoden 2023–24 aikana kuuden opintotukikuukauden perusteella määräytyvän vuositulorajan (24 960 euroa vuonna 2023). Verotettavalla tulolla tarkoitetaan lukuvuoden 2023–24 aikana saatua ansio- ja pääomatuloa. Urheilijan tulee hakemuksessaan ilmoittaa verotettavan tulonsa määrä viimeksi toteutetussa valtionverotuksessa sekä arvio ansiotuloistaan lukuvuoden 2023–24 aikana. Urheilijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan myös apurahat, stipendit yms. lukuvuoden ajalle kohdistuvat tulottai etuudet.
- urheilijalle, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtion valmennus- ja harjoitteluapurahan (ns. urheilija-apuraha):
* Kesälajin urheilija, jolle on myönnetty OKM:n urheilija-apuraha vuodelle 2023, voi saada puolikkaan URA-apurahan (enintään 1500 €) kevätlukukaudelle 2024. Apuraha
myönnetään ehdollisena, mikäli urheilija hakee OKM:n urheilija-apurahaa myös vuodelle 2024. URA-apuraha maksetaan urheilijan tilille vain siinä tapauksessa, että OKM:n päätös hänen urheilija-apurahahakemukseensa on kielteinen.
* Talvilajin urheilija, jolle on myönnetty kesällä 2023 urheilija-apuraha kaudelle 2023–24, ei voi saada opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2023–2024.

3. Opiskeluapurahan suuruus ja tukivuosien enimmäismäärä
Apurahan suuruus on enintään 3000 € ja se maksetaan kahdessa osassa (marras-/joulukuu 2023 ja maaliskuu 2024). Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana (1500 €) koko lukuvuodeksi tai vain syys- tai kevätlukukaudeksi.
Apuraha voidaan myöntää
- ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon yhden kerran
- alempaan korkeakoulututkintoon (kandidaatti tmv.) tai ammattikorkeakoulututkintoon kaksi kertaa
- ylempään korkeakoulututkintoon (maisteri tai muu vastaava), jatkotutkintoon (lisensiaatti tai tohtori) tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon yhteensä kolme kertaa

Hakija voi saada täyden apurahan yhteensä enintään kolme kertaa. Puolikas apuraha huomioidaan vastaavasti 0,5 kertana. Vain maksetut apurahat otetaan huomioon.

4. Opintosuoritusvaatimukset
Apurahan saaja tekee Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön kanssa sopimuksen, jossa hän aktiiviurheilijana sitoutuu suorittamaan vähintään 25 opintopistettä (korkeakoulut, myös avoin yliopisto tai -amk) tai 45 osaamispistettä (ammatilliset perustutkinnot) lukuvuoden 2023–2024 aikana. Urheilu-uransa lopettaneiden päätoimisten opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 45 opintopistettä (korkeakoulut, myös avoin yliopisto tai -amk) tai 60 osaamispistettä (ammatilliset perustutkinnot). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osalta vaatimuksena on suoritettu tutkinto. Selvitys opintojen edistymisestä on tehtävä 31.8.2024 mennessä. 

5. Apurahan takaisinperintä
Myönnettyä apurahaa ei kannata ottaa vastaan, jos tietää jo etukäteen, ettei opintoja kerry lukuvuoden aikana vaadittua määrää. Säätiö voi periä apurahan osittain tai kokonaan takaisin, mikäli opintosuoritusten vähimmäisvaatimus ei täyty. Opintojen suorittamiselle voi hakea lisäaikaa. Urheilijalle ei voida kuitenkaan myöntää uutta apurahaa ennen kuin vaadittava määrä opintosuorituksia on tehty ja selvitys niistä annettu. Opintosuoritusten vähimmäisvaatimuksesta voidaan poiketa vain erityisen perustellusta syystä.