Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
Jumbo image

Urasiirtymät

Mitä ovat urasiirtymät?

Urasiirtymät jalkapallossa tarkoittavat yhden elämänvaiheen päättymistä ja toisen alkamista. Tarkemmin, sillä tarkoitetaan ”tapahtumaa tai tapahtumatta jäänyttä tapahtumaa, joka johtaa muutokseen ihmisen käyttäytymisessä ja olettamuksessa omasta itsestään ja ympäristöstään” (Schlossberg, 1981, p.5). Materiaalipaketin ensimmäisessä osassa pääset tutustumaan eri urasiirtymiin, siihen mitä ne tarkoittavat, ja mitkä asiat auttavat sinua omissa urasiirtymisissäsi.

Urasiirtymät ovat prosesseja, jotka vaihtelevat pituudeltaan. Urasiirtymät voivat olla ennakoitavissa olevia prosesseja, jotka sujuvat helposti ja luonnollisesti. Ennustettavissa olevista urasiirtymistä käytetään nimeä normatiivinen siirtymä. Normatiiviset siirtymät sujuvat jalkapalloilijoilla yleensä hyvin, sillä niihin on ennakoinnin takia helpompi valmistautua. Toisaalta jotkut urasiirtymät, kuten loukkaantuminen saattaa tulla jalkapalloilijalle yllätyksenä. Puhutaan ei-normatiivisesta siirtymästä tai ei-tapahtumasta. Alla olevassa kuvassa on esitelty siirtymätyyppejä tarkemmin.

Tyypillisesti sana ’urasiirtymä’ liitetään jalkapallossa tasomuutoksiin, seuran vaihtoon tai uran lopettamiseen. Jokaisen jalkapalloilijan uralle sisältyy kuitenkin paljon muitakin urasiirtymiä, kuten kaksoisuran aloittaminen. Urasiirtymät vaikuttavat niin jalkapalloilijan hyvinvointiin, kuin myös lajissa menestykseen. Huonosti sujunut urasiirtymä kasvattaa riskiä pahoinvointiin ja erilaisiin mielenterveyden haasteisiin. Huonontunut itsetunto, stressi ja ahdistus ovat esimerkkioireita huonosti sujuneista urasiirtymistä. Esimerkiksi noin 80% urheilijoista, jotka siirtyvät junioritasolta aikuis- eli huipputasolle kokevat kyseisen siirtymän jonkintasoisena kriisinä. Urasiirtymiin voi ja tulee valmistautua. Hyvä valmistautuminen edesauttaa urasiirtymän sujuvuutta ja yksilön hyvinvointia. Pelkkä tiedon lisääminen eri urasiirtymistä edesauttaa niiden sujuvaa kulkua.

Erilaiset urasiirtymät jalkapallossa

Osa jalkapalloilijan urasiirtymistä liittyy jalkapallon pelaamiseen (esim. sopimuksettomasta pelaajasta sopimukselliseksi pelaajaksi siirtyminen), kun taas toiset liittyvät muuhun elämän osa-alueeseen (esim. perhe-elämään). Urheilijoiden, kuten jalkapalloilijoiden yleisimpiä urasiirtymiä on esitelty kuvassa.

 

Urasiirtymät ovat jokaiselle jalkapalloilijalle yksilöllinen prosessi ja kokemus. Lisäksi siirtymät eri maissa, lajeissa ja kulttuureissa vaihtelevat. Sama siirtymä voi näyttäytyä hyvin eri tavoin eri pelaajille, Esimerkiksi, opiskelun aloitus voi olla yhdelle pelaajalle todella helppoa ja luonnollista. Toinen pelaaja saattaa puolestaan kokea opiskeluiden yhdistämisen peliuraan vaikeaksi. Siksi urasiirtymiin on tärkeä valmistautua.

Omien urasiirtymien tunnistaminen on hyödyllistä, jotta osaat odottaa niitä ja pystyt valmistautumaan niihin mahdollisimman hyvin. Oman hyvinvointisi ja peliurasi kannalta on hyödyllistä hahmotella, miltä oma peliurasi näyttää, mitä kaikkia urasiirtymiä olet jo kokenut, ja minkälaisia siirtymiä sinulla on edessä. Tehtävässä 1 pääset tekemään tunnistamaan omia urasiirtymiäsi.

Urasiirtymisiä auttavat tekijät

Urasiirtymän sujuvuus näyttäytyy jokaiselle jalkapalloilijalle eri tavalla. Tärkeää olisi muistaa, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa ’onnistua’ urasiirtymissä. Siirtymän ei tarvitse sujua välttämättä positiivisesti tai sen ei tarvitse olla niin sanotusti ’onnistunut’. Riittää, kunhan urasiirtymä on neutraali, se etenee sujuvasti, eikä siitä koidu sinulle pahoinvointia. On olemassa tekijöitä, jotka edesauttavat urasiirtymien sujuvuutta. Näitä tekijöitä on listattu oheiseen kuvaan.

Lisäämällä ja vahvistamalla näitä tekijöitä elämässäsi pystyt vaikuttamaan urasiirtymiesi sujuvuuteen. Erityisesti urheilijan identiteetti on yksi tärkeimmistä asioista, joka vaikuttaa urasiirtymien sujuvuuteen.

©Jatta Muhonen & Jalkapallon Pelaajayhdistys. Aineiston kopioiminen ilman lupaa on kielletty.