27.3.2020

Kaksoisura: Korkeakoulujen yhteishaku käynnissä - Yhdistä mukaan valmentajakoulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku on käynnissä 18.3.-1.4.2020. Palloliiton valmentajakoulutuksen sisällöt ovat mukana eri liikunta-alan oppilaitoksissa seuraavalla tavalla:

Jyväskylän yliopisto:

Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Palloliiton yhteisen valmentajakoulutuksen tavoitteena on rakentaa yliopistollinen koulutuspolku, jossa Liikuntatieteellisessä opiskeleva opiskelija voi opintojaan täydentämällä suorittaa valmentajatutkinnon. Palloliitto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden suuntautua jalkapalloon osana heidän henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (HOPS). Suuntautuminen on mahdollista toteuttaa Palloliiton koulutuksilla futisvalmentajan startista UEFA B:lle asti.

Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta >>

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Liikunnanohjaajan (AMK) tutkinto:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa toteutettavaan Liikunnanohjaaja (AMK) tutkintoon on mahdollista integroida Palloliiton valmentajakoulutuksia osaksi tutkinnon kokonaisuutta. Integroiminen tapahtuu esimerkiksi vapaasti valittavien opintojen kautta. Integroiminen on mahdollista futisvalmentajan startista aina UEFA B:lle asti. Lisäksi tutkintoon liittyviä kehittämistehtäviä, harjoitteluja ja opinnäytetyötä on mahdollista suunnata jalkapalloon esimerkiksi lähialueen seurojen tai Palloliiton kautta.

Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta >>

Kajaanin ammattikorkeakoulu, Liikunnanohjaajan (AMK) tutkinto:

Kajaanin ammattikorkeakoulussa toteutettavaan Liikunnanohjaaja (AMK) tutkintoon on mahdollista integroida Palloliiton valmentajakoulutuksia osaksi tutkinnon kokonaisuutta. Integroiminen tapahtuu esimerkiksi vapaasti valittavien opintojen kautta. Integroiminen on mahdollista futisvalmentajan startista aina UEFA B:lle asti. Lisäksi tutkintoon liittyviä kehittämistehtäviä, harjoitteluja ja opinnäytetyötä on mahdollista suunnata jalkapalloon esimerkiksi lähialueen seurojen tai Palloliiton kautta.

Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta >>

Lapin Ammattikorkeakoulu, Liikunnanohjaaja (AMK) tutkinto:

Lapin ammattikorkeakoulu ja Suomen Palloliiton on yhteistyössä aloittanut järjestämään syksystä 2018 lähtien jalkapallovalmennukseen painottuvaa liikunnanohjaaja (AMK) koulutusta. Koulutus on edennyt ensimmäisen ja toisen vuoden osalta hyvin ja motivoituneet opiskelijat ovat pääsääntöisesti edenneet opinnoissaan aikataulussa.

Syksyllä 2020 alkavaan jalkapallovalmennukseen painottuvaan liikunnanohjaajan AMK-koulutukseen voi hakeutua kahta eri reittiä. Ensimmäisessä vaiheessa koulutukseen hakeminen on mahdollista normaalin yhteishaun kautta. Yhteishaun kautta valituiksi tulleet opiskelijat pääsevät sisään AMK-koulutukseen normaaleina tutkinto-opiskelijoina ja suorittavat opintonsa päiväopiskelijoiden joukossa, halutessaan jalkapallovalmennukseen painottuen, mikäli omaavat lajitaustaa ja valmennuskokemusta sekä valmentavat aktiivisesti opintojen alkaessa.

Yhteishakumenettelyn lisäksi opiskelupaikka on mahdollista syksyn 2018 ja 2019 tavoin kymmenelle Palloliiton ja Lapin AMK:n yhdessä valitsemalle valmentajalle. Näiden kymmenen valitun valmentajan opinnot käynnistyvät avoimen AMK-opiskelun kautta. Opinnot ovat vastaavat, kuin tutkinto-opiskelijoilla. Kun opiskelija suorittaa avoimen korkeakoulun kautta opintojaan 60 opintopistettä, hän voi hakea Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaoikeutta (liikunnanohjaaja AMK). Avoimen AMK:n kautta tutkinto-opiskelijoiksi pyrkivä voi hakea opinto-oikeutta läpi vuoden siltä osin kun 60 opintopisteen kokonaisuus on suoritettu. Avoimen AMK:n kautta opiskelijoiksi pyrkiville järjestetään erillinen haku myöhemmin keväällä. Tästä hausta tiedotetaan vielä erikseen Palloliiton ja Lapin AMK:n nettisivuilla. Avoimen AMK-väylän kautta koulutukseen hakeutuvien valmentajien osalta valintakriteereinä on ennen kaikkea aiempi valmennuskokemus, nykyinen päätyö jalkapallon parissa sekä mahdollisuus ja motivaatio suorittaa alempi korkeakoulututkinto töiden ohessa.

Tarkempaa tietoa koulutuksesta, sen kokonaisuudesta ja suoritustavasta >>
Lisätietoa hakemisesta >>