Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
20.3.2023

Rasisiminvastainen viikko käynnissä: Tunnista-Tiedosta-Toimi

Kansalaisuuden, ihonvärin, etnisen taustan, uskonnon tai muiden tekijöiden ei tulisi koskaan vaikuttaa siihen, miten ihminen kohdataan ja millaisia mahdollisuuksia hän saa yhteiskunnassa.

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 20.-26.3.2023. Viikon pääteema on Tunnista-Tiedosta-Toimi.

1. Tunnista

Rasismi voi olla yksilöiden tietoista toimintaa tai tahattomia mikroaggressioita, ja rasismia on myös yhteiskunnan rakenteissa. Rakenteellinen rasismi on usein tiedostamatonta. Se voi ilmetä näennäisen neutraaleina käytäntöinä, jotka kuitenkin sulkevat osan ihmisistä ulkopuolelle. Oman yhteisösi normeja ja käytäntöjä tarkastelemalla opit tunnistamaan ja purkamaan rasismia. 

Työelämässä syrjintä voi liittyä esimerkiksi uraohjaukseen tai rekrytointiin. Yleisimmät työsyrjinnän muodot ovat FinMonik-tutkimuksen (2020) mukaan työtovereiden tai esimiesten asenteet, syrjintä etenemismahdollisuuksissa ja palkkaukseen liittyvä syrjintä.

Tiedostamaton syrjintä voi ilmetä esimerkiksi siinä, kuka kutsutaan työhaastatteluun tai kenen näkemyksille työprojektissa annetaan painoarvoa. Rasismin eri muotoihin ja antirasistiseen sanastoon pääset perehtymään esimerkiksi Yhdenvertaisuusvaltuutetun sanastosivulla

2. Tiedosta

Rasisminvastainen työ alkaa itsestä. Meillä kaikilla on tiedostamattomia oletuksia, joita luomme ennen kuin olemme tutustuneet ihmiseen, asiaan tai ilmiöön. Omat oletukset ja ennakkoluulot on tiedostettava, jotta ne eivät ohjaile käytöstämme tai päätöksentekoamme. On myös hyvä pohtia yhteiskunnan normien vaikutusta omaan toimintaan ja vuorovaikutukseen. 

Työelämässä esimerkiksi sukunimi voi vaikuttaa siihen, kenet valitaan työhaastatteluun, ja nuoren tausta vaikuttaa avautuviin mahdollisuuksiin sekä koulutuksessa että urapolulla. Rasismin tunnistaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii uuden oppimista – ja tähän löytyy onneksi runsaasti koulutuksia ja materiaaleja!

Muun muassa THL:n antirasismikoulutus verkossa tarjoaa kattavan tietopaketin rasisminvastaiseen työhön. Mixed Finns puolestaan on tuottanut oppaan antirasistiseen työhön kouluissa. Kuuntelemalla, kouluttautumalla ja oppimalla jokainen voi edistää yhdenvertaisuutta omissa yhteisöissään.

3. Toimi

Vaikka rasismin tunnistaminen ja tiedostaminen on itsessään tärkeää, sen on johdettava myös toimintaan – ilman konkreettisia tekoja muutosta ei synny. Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan.

On jokaisen velvollisuus puuttua arjen rasismiin, kuten syrjivään käytökseen tai rasistisiin vitseihin. Rakenteellistakin rasismia on mahdollista purkaa omasta arjesta käsin nostamalla ongelmakohtia esiin. Tätä työtä voi tehdä niin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan yhteisöissä kuin julkisessa keskustelussakin. Omalla toiminnalla ja positiivisella esimerkillä voi vaikuttaa ihmisten asenteisiin. 

Työyhteisössä voit ottaa puheeksi esimerkiksi rekrytointikäytännöt: millä perustein ihmisiä palkataan ja onko teillä käytössä anonyymi rekrytointi? Missä työtehtävissä suomen kielen osaaminen on olennaista ja mitä voisi hoitaa myös muulla kielellä? Onko työyhteisössänne moninaisuutta kaikilla organisaation tasoilla vai ainoastaan tietyissä toimenkuvissa?

Entä onko työpaikalla käytetty kieli kaikkia kunnioittavaa? Onko työyhteisön jäsenillä osaamista yhdenvertaisuudesta, vai pitäisikö sitä lisätä? Jos huomaat epäkohdan, kysy lisätietoa ja anna palautetta johdolle tai anonyymeja kanavia pitkin. Ja mikä tärkeintä: uskalla vaatia muutosta!

Lähde: https://www.punainenristi.fi/tyomme/rasisminvastainen-toiminta/miten-voin-toimia-rasismia-vastaan/